Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Cmentarze

Cmentrze Nasal i okolicy,w tym będzie dodany wykaz wszystkich zmarłych i pochowanych na tych cmentarzach.