Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Wrzosy

Dwór Wrosse-Heidelinden-

Wrzosy

W 1937 r. właścicielem było państwo Niemieckie.

Dzierżawcą był Kleinschmidt.

Areał ogólny wynosił 246 ha, w tym 210 ha ziemi ornej, 15 ha użytki zielone, 20 ha lasów i 1 ha inne użytki.

Dwór ten znajdował się między wsią Bogdańczowice, a wsią Biadacz, po wojnie w dworze tym nie zorganizowano PGR.

Ziemie prawdopodobnie przejął Państwowy Fundusz Ziemski, który po przydzielał ziemie przesiedleńcom z centralnej Polski i repatryjantom zza Buga.Pałac z dworu Wrzosy istnieje do dziś, niestety w bardzo złym stanie i popada w ruinę.