Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Smardy

 

Dwór Smardt-Smardy

Smardy w 1894 r. składały się z czterech dworów, z I, II, III, IV.

Dwór Smardy I i III wraz z folwarkami Heinrichswalden i Carolinhof właścicielem był Ferdinant von Damnitz królewski doradca.

Zarządcą był Kramolowski.

Areał ogólny dworu Smardy I wynosił 394 ha, w tym 344 ha ziemi ornej, 35 ha łąk i pastwisk oraz 15 inne użytki.

Czynna była gorzelnia.

Areał ogólny dworu Smardy III wynosił 200 ha, w tym 170 ha ziemi ornej, 25 ha łąk i pastwisk oraz 5 ha inne użytki.

Dwór Smardy II wraz z folwarkiem Beniamintal właścicielem był Herman Graber.

Areał ogólny wynosił 180 ha, w tym 164 ha ziemi ornej, 13 ha łąk i pastwisk oraz 3 ha inne użytki.

Dwór Smardy IV właścicielem był Theodor Graber.

Areał ogólny wynosił 339 ha, w tym 281 ha ziemi ornej, 30 ha łąk i pastwisk oraz 18 ha inne użytki.

W 1937 r. dwory I, II, III i IV już istniejący po połączeniu w jeden dwór Smardy z jednym właścicielem, którym został Preiss.

Areał ogólny 751 ha, w tym 670 ha ziemi ornej, 59 ha łąk i pastwisk oraz 40 ha inne użytki.

Przemysł rolny i gorzelnia oraz mleczarnia.

 

W tym układzie połączone dwory w jeden dwór pod nazwa Smardy tak pozostały do 1945 r..

Po wkroczeniu w 1945 r. Armii Czerwonej i przebiegu ewakuacji mieszkańców, nie będę opisywał gdyż są podobne losy ewakuacyjne, a mianowicie w późniejszym czasie po przekazaniu wszystkiego administracji Polskiej, powstały Smardy Górne i Dolne.

W Smardach Dolnych zorganizowano Państwowe Gospodarstwo Rolne PGR, początkowo było samodzielne, później zostało włączone do gospodarstwa Gotartów.

Kierownikami byli:

Józef Boron,

Ryszard Vonau.

Obecnie dzierżawcą tych pozostałości są osoby prywatne.

Pałac w Smardach nabyła w formie kupna prywatna osoba, pałac wymaga remontu.