Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Proślice

 

Dwór Proschlitz-

Angersdorf-Proślice

Od 1872 r. dwór Proślice jest własnością rodziny Watzdorf.

W 1891 r. dwór Proślice z folwarkiem Ferdinandshof był własnością Frau Emilie von Watzdorf.

Zarządca Sattler.

Areał ogólny wynosił 1045 ha, w tym 724 ha ziemi ornej, 193 ha łąk i pastwisk, 105 ha lasów, 12 ha stawów rybnych i 7 ha inne użytki.

Była gorzelnia i cegielnia.

Stan inwentarza wynosił:

73 szt. koni,

243 szt. bydła, w tym było 39 szt. krów mlecznych,

1100 szt. owiec,

50 szt. trzody chlewnej.

W 1898 r. dwór Proślice z folwarkami Ferdinandshof, Oberdorf i Niederdorf, był własnością Frau Emma von Watzdorf, a upoważniony był starosta z Krzywiczyn ( Schöfeld ) .

Zarządca Seifert .

Stan areału ogólnego wynosił tyle samo i w takim samym stanie co za poprzedniego właściciela w 1891 r..

Nadal czynna jest gorzelnia i cegielnia.

W 1912 r. dwór Proślice razem z tymi samymi folwarkami należy do nowego właściciela Rudolf von Watzdorf Referendar und Leutnant außer Dienst ( Porucznik rezerwy ) .

Zarządcą był Junkier,w tym jeden asystent, leśniczy i kierownik gorzelni.

Czynna jest gorzelnia, cegielnia i płatkarnia na ziemniaki.

Areał ogólny wynosił 1080 ha, w tym 739 ha ziemi ornej, 183 ha łąk i pastwisk, a pozostałe użytki to stawy rybne, drogi i park.

Dwór Proślice specjalizował sie w hodowli koni.

W 1937 r. władze zmieniły nazwę Proschlitz na Angersdorf.

W tym układzie dwór Proślice przetrwał do stycznia 1945 r., aż do wkroczenia Armii Czerwonej, załoga dworska wraz z rodziną Von Watzdorf ewakuowała się na zachód.

Tak jak w pozostałych dworach, przydzielano grupę żołnierzy Armii Czerwonej która zarządzała tym dworem aż do 30.06.1945 r. ponieważ załoga dworu Proślice, tak jak wszystkie inne była w większości pochodzenia narodowości niemieckiej, w większości nie powróciła już do swego dworu w Proślicach, lecz osiedliła się w jednej ze stref okupacyjnych na terenie Niemiec. Mieszkania po nich zajęli przesiedleńcy z centralnej Polski i repatryjanci zza Buga.

Po przejęciu przez władze Polskie administracji nad tymi terenami w lipcu 1945 r., to z tego dworu został zorganizowane Państwowe Gospodarstwo Rolne PGR.

Organizacyjnie należało do:

Od 1945 r. do 30.06.1957 r. do zespołu PGR Kostów,

Od 01.07.1957 r. do 31.12.1972 r. do Inspektoratu PGR Kluczbork,

 

Kierownikami PGR Proślice byli:

Bronisław Nowakowski,

Feliks Żędkowoski

inż. Tadeusz Kuźnia,

inż. Widera,

inż. mgr Aleksander Leszczyński.

Zootechnikami byli:

inż. mgr Cieszko,

inż. mgr Bernadeta Zimoch zootechnik na fermie owiec, wybudowanej na folwarku.

 

Leopold Kubacki główny księgowy,

Augustyn Grzegorek,

Janina Ramach,

Stefan Rud.

Tomasz Sojka w okresie powojennym przez 6 lat pracował jako zastępca kierownika PGR.

Wieloletnim brygadzistą polowym i aktywnym działaczem związkowym był:

Jan Rybka.

Areał ogólny byłego PGR wynosił około 800 ha.

Pałac za czasów działalności PGR należał do władz oświatowych. Mieściła się w nim szkoła podstawowa i mieszkania dla nauczycieli.

Gorzelnią zarządzał przez bardzo długi okres Tomasz Zawadzki, który zmarł w 2009 r. mając 92 lata.

Jeżeli chodzi o pałac, to w środku dworu otoczonym budynkami gospodarczymi, znajduje się mały pałacyk, nazywany przez Niemców Herrenhaus (Dom Pana ) , w którym to w okresie powojennym znajdowały się biura i mieszkanie kierownika PGR.W parku znajduje się późnobarokowy pałac dworski. Pierwotnie z przełomu XVIII - XIX wieku, generalnie przebudowany i rozbudowany w 1912 r., rozbudowa dotyczyła dwóch skrzydeł i środka pierwotnej budowli oraz jego podwyższenia.

 

Księgowymi byli:
,
Od 01.01.1973 r. do Kombinatu PGR Byczyna, było samodzielnym rejonem produkcyjnym aż do zakończenia działalności PGR w 30.11.1993 r.

 

Były PGR Proślice jest wydzierżawiony przez firmę JAK-POL Spółka z o.o. Marciniszyn od A.R.W.S.P..

Pałac teraz należy do nieznanego dzierżawcy.