Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Bruny

Dwór Brune-Bruny

Dwór Bruny z folwarkiem Neue Welt ( Nowy Świat ) właścicielem była Gertruda Baronin von Richthofen geborene von Tiechowitz und Frau von Raven.

Upoważnionym Friedrich von Richthofen ( porucznik rezerwy ) .

Zarządcą dworu Franz Nieklaus.

Areał ogólny wynosił 560 ha, w tym 498 ha ziemi ornej, 51 ha łąk i pastwisk, 11 ha lasów i inne użytki.

Czynna gorzelnia.

Właścicielem dworu w 1937 r. był Schwartzkopff.

Areał ogólny wynosił 389 ha, w tym 360 ha, 23 łąk i 3 lasów.

Czynna gorzelnia i cegielnia.

Dwór w 1945 r. po przejęciu przez Polską administracje, która nie utworzyła z niego PGR czyli Państwowego Gospodarstwa Rolnego.

Dwór Bruny po wojnie najpierw został rozparcelowany wśród napływowych przesiedleńców z centralnej Polski i repatryjantów zza Buga. Później została zorganizowana jedna z pierwszych Spółdzielni Produkcyjnych, istniejąca do dnia dzisiejszego.