Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Dobiercice

Dwór Wilmsdorf-

Dobiercice

 

W 1840 r. nabył ten dwór w formie dzierżawy Hans Beier, jego areał wynosił wówczas ogółem 333 ha w tym, 259 ha grunty orne, 29 ha użytki zielone, 26 ha lasów i 19 innych użytków.

Właścicielem dworu Dobiercice w 1917-1937 r. był Beyerhaus i areał pozostał w takim stanie jak za poprzedniego właściciela. W tym układzie istniał aż do stycznia 1945 r. do momentu wkroczenia Armii Czerwonej, załoga dworska w całości ewakuowała się swoim transportem dworskim w kierunku Czechosłowacji, a później w kierunku Niemiec, większość osiedliła się w Radzieckiej strefie okupacyjnej na stałe i już tu nie powróciła, a na ich miejsce napłynęła ludność repatryjantów zza Buga i przesiedleńców z centralnej Polski.

W 1945 r. stworzono Państwowe Nieruchomości Rolne, a później na PGR czyli Państwowe Gospodarstwo Rolne.

 

Kierownikami i dyrektorami gospodarstwa byli:

Jan Świętochowski,

Stanisław Majewski

,

 

Tadeusz Guśpiel,

Jan Wachowski

Marian Wiśniewski ur. 1932 r., zmarł nagle w 2001 r..

PGR Dobiercice należał od 1945 r. do 30.06.1957 r. do zespołu PGR Kochłowice.

Od 01.07.1957 r. do Inspektoratu PGR Kluczbork do 31.12.1972 r..

W wyniku reorganizacji, która nastąpiła w Kluczborskim Inspektoracie, powołano Rejony Produkcyjne, a PGR Dobiercice włączono w 1972 r. do rejonu produkcyjnego Paruszowice.

Rejonem Produkcyjnym kierował wówczas dyrektor Ludwig Zemski, a w tej samej chwili kierownik gospodarstwa Dobiercice przeszedł jako starszy specjalista również do dalszej pracy do Rejonu Produkcyjnego Paruszowice.

Głównymi księgowymi byli w Dobiercicach:

Władysław Huzar,

Maria Pilarska

Edward Kowalski

Henryka Tobor

Stanisław Brachowski

Po przejściu dyrektora Zemskiego na emeryture, rejonem produkcyjnym Pruszowice zarządzali:

inż. mgr Marian Salachna do chwili powołania jego do pracy w Kombinacie PGR Byczyna.

inż. Ryszard Wróbel do chwili zakończenia działalności PGR w listopadzie 1993 r..

Obecnie były PGR Dobiercice należy do Przedsiębiorstwa AGRO.PAR sp. z o.o. Paruszowice, którą kieruje były dyrektor Rejonu Produkcyjnego Paruszowice inż. Ryszard Wróbel.

ur. 1932 r., późniejszy księgowy w zarządzie Wojewódzkich Związków Zawodowych Pracowników Rolnych w Opolu, zmarł w latach 80-tych XX wieku.
,
,
,
ur. 1929 r., wyjechał w okolice Wielunia i tam zmarł.
Antoni Golian późniejszy dyrektor Zjednoczenia PGR Opole i dyrektor Pierwszo Ligowego Klubu Odry w Opolu.
Dwór Dobiercice pojawił się dopiero w XX wieku wśród samodzielnych dworów, a do 1840 r. był folwarkiem dworu Paruszowice i należał do Graf von Betshy z Bąkowa.