Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Historia wsi

 

Początki wsi Nasale
Pomiędzy Byczyną a Nasalami przy starej szosie zwanej kasztanową, na wzgórzu stoi drewniany krzyż, który wg legendy ma przypominać że w tym miejscu została spalona czarownica.
W odległości 3 km od tego miejsca ma początek wieś Nasale.
Zgodnie z pierwszą wzmianką z XIV wieku wieś nazywała się Nasadil ( Nazwa ta może się wywodzić od wyrazu-nasadził ).
W wojnie 30-letniej ( 1618-1648 ) wieś nasza była całkowicie zniszczona, a jej odbudowanie trwało wiele lat. Również epidemie takie jak np. tyfus dziesiątkowały naszą ludność, tak że ich ilość ciągle się zmniejszała.
W XVIII wieku Hrabia von Woiski sprowadził na teren naszej wsi kolonistów i założył na swoich posiadłościach 7 osiedli-kolonii. Jeszcze w XVI wieku majątek w Nasalach składał się z 5-ciu folwarków.
1. Chrystof Heindrich von Woiski Casper Heindrich von Woiski.
2. Franz von Cornernth i Hans Chrystof von Spiegel.
3. Od 1856 roku majątek był w rękach von Garnier i Krieger.
W następnych okresach właściciele się często zmieniali z powodu bankructwa lub poprzez powiązania rodzinne ( zawieranie małżeństw ). W XIX wieku powstała tendencja łączenia tych folwarków. W 1742 roku były jeszcze 2 folwarki, a ich kolejnymi właścicielami byli:
Następnymi właścicielami byli: August John i Julius Vater, od 1876 roku - Freiher Senden, a od 1896 - Herman Lipinsky, który połączył te majątki w jeden Rittergut ( dwór ). W 1925 roku Herman Lipinsky zmarł, a majątek odziedziczył jego syn Kurt Lipinsky i gospodarował w nim do 1945 roku.
Oprócz Kurta Lipinsky miał jeszcze dwóch synów: Helmuta i Ernesta, których również zabezpieczył finansowo. Otóż dla Helmuta zakupił folwark Pszczonki, który wcześniej należał do dworu Hrabiego Brocel Plater- Dowers w Maciejowie, a Ernestowi nabył od państwa Niemieckiego w formie dzierżawy dwór Rittergut Paruszowice, w którym także gospodarzył do 1945 roku.
W połowie XIX wieku został zbudowany w Nasalach pałac dworski, który przed I wojną światową został jeszcze rozbudowany. W 1892 roku naszą wieś połączono z Byczyną drogą bitą, która prowadziła aż na kolonie Chałupki.
Stan ludności z 1861 roku:

 
Miejscowość
Ogółem
mieszkańców
W tym
katolików
W tym
ewangelików
W tym
Żydów
Nasale z majątkiem
371
93
269
9
Kolonia Chałupki
89
---
89
---
Kolonia Nowy Gródek
106
64
52
---
Kolonia Kliszków
78
2
76
---
Kolonia Kastel
62
36
26
---
Kolonia Guzanów
156
42
114
---
Kolonia Polowice
118
45
73
---
Kolonia Nasale Dolne
68
23
45
---

 
 
Chociaż wieś Helenów późniejszych latach zmieniono na Pogorzałka i była założona w tym samym czasie i na takich samych zasadach jak pozostałe kolonie, to jednak z czasem stała się ona samodzielną wsią i do 1945 roku należała do powiatu Oleskiego; dlatego też brak jest danych o szczegółach co do ilości mieszkańców.
W 1939 roku Nasale wraz z koloniami liczyła 1127 mieszkańców.
Stan ludności z 15 lipiec 1945 roku z uwzględnieniem ruchów ludności, które tuż po wojnie się tu w Nasalach odbywały ( wysiedlenia i napływ nowej ludności ) wynosił:
1. Ludność miejscowa-Ślązacy 136 osób.
2. Ludność napływowa- repatryjanci 421 osób.
3. ludność napływowa-przesiedleńcy z Centralnej Polski96 osób.
OGÓŁEM : 653 OSOBY

Stan ludności z 31.12.2001 roku dla Nasal wraz koloniami wynosił: 259 osób.
Stan ludności z 01.06.2009 roku dla Nasal wraz koloniami wynosił: 410 osób zameldowanych na stałe.

Stan mieszkańców Nasale wraz z Koloniami wynosi 410 osób, ale zaznaczam że tylko 70% osób mieszka na terenie wsi i koloniach, a reszta 30% mieszka poza granicami polski.