Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Roszkowice

Dwór Roschkowitz-

Röstfelde-Roszkowice

Według zapisu z 1812 r., dwór Roszkowice wówczas składał się dwóch z części na:

Stare Roszkowice z folwarkiem Borek,

Nowe Roszkowice z folwarkiem Albertinenhof ( Piekło ) .

Właścicielem dworu Roszkowice był Graf von Tanbadel.

Razem z folwarkami dwór Roszkowice miał w posiadaniu areał ziemi o powierzchni 6085 mórg ogólnego areału, w tym 1430 mórg lasów, ( 1 hektar to 4 morgi ) .

Stan inwentarza żywego wynosił:

 

46 szt. koni,

27 szt. źrebiąt,

70 szt. wołów,

42 szt. krów,

46 szt. młodego bydła,

2760 szt. owiec.

Była już wówczas nowoczesna gorzelnia.

Majoratsherr von Cramon właściciel dworu Roszkowice został 01.07.1859 r. uhonorowany dodatkowym nazwiskiem Tanbadel.

20.02.1871 r. zmarł w Roszkowicach Wilchelm von Tanbadel, właściciel dworu Roszkowice, poprzedni starosta powiatu Kluczborskiego.

Dwór Roszkowice w 1894 r. właścicielem była Frau von Tanbadel z domu von Roberti in Breslau ( Wrocław ) i Nutznieser von Cramen radny powiatowej rady.

Zarządca dworu był Cochlovins.

Ogólny areał dworu Roszkowice i folwarków Borek i Albertinenhof ( Piekło ) wynosił 1519 ha, w tym 905 ha ziemi ornej, 191 ha łąk i pastwisk, 377 ha lasów, 4 ha stawów rybnych i 42 ha inne użytki.

Czynna gorzelnia i płatkarnia.

 

W 1912 r. właścicielem dworu Roszkowice i folwarków Borek i Albertinenhof ( Piekło ) był Bertram von Cramon-Tanbadel Rittmeister radny powiatowej rady, Burmistrz miejscowej gminy.

Administracja dworu to: dwóch zarządców, jeden stażysta, kierownik gorzelni, dwóch leśniczych, jeden ogrodnik i jeden kierownik cegielni.

Stan przemysłu rolnego to: mleczarnia, cegielnia i gorzelnia.

Areał ogólny wynosił 1567 ha, w tym 905 ha ziemi ornej, 191 ha łąk i pastwisk, 377 ha lasów i plantacja wikliny.

W 1921 r. Von Cramon Tanbadel objął stanowisko starosty powiatu Kluczborskiego i nadal był właścicielem dworu Roszkowice. Zmarł 18.02.1926 r..

W 1937 r. właścicielem dworu Roszkowice i z folwarkami Borek i Albertinenhof (Piekło ) był nadal Von Cramon-Tanbedel, areał wynosił tyle samo co wcześniej czyli 1567 ha, w tym 928 ha ziemi ornej, 167 ha łąk i pastwisk i 408 ha lasów.

Przemysł rolny : gorzelnia, cegielnia i mleczarnia.

W takim układzie, dwór Roszkowice zakończył swoją wielowiekową działalność z chwilą wkroczenia Armii Czerwonej w styczniu 1945 r..

Załoga dworska, tak jak wszystkie inne załogi Kluczborskich dworów ewakuowała się swoim transportem jaki posiadała na dworze, czyli furmankami.

Miejsce administracji Niemieckiej zastąpiła grupa żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zarządzali dworem, aż do przekazania nowej administracji Polskiej 30.06.1945 r..

W okresie 1945-46 r. w majątku Roszkowice, był obóz przymusowej pracy dla Ślązaków i mieszkańców sąsiadujących wsi przewidzianych do wysiedlenia do Niemiec.

Kadra kierownicza PGR Roszkowice w okresie powojennym aż do zakończenia działalności PGR w 1993 r..

 

Kierownikami byli:

Jan Nowak,

Materniak

Paweł Prańdzioch,

Wiesław Landberg w zastępstwie, Paweł Prańdzioch pełnił funkcje dyrektora zespołu PGR Kostów,

inż. mgr Leszek Bugaj od 1970 r. do 1972 r.,

inż. mgr Krystian Kasperczak w 1973 r.,

inż. mgr Zygmunt Sikora, aż do przejścia na rentę chorobową,

inż. mgr Zdzisław Pelka, aż do zakończenia działalności PGR 30.11.1993 r..

W związku z reorganizacją PGR Roszkowice stały się siedzibą Rejonu Produkcyjnego, którym kierowali wtedy poszczególni kierownicy w tym gospodarstwie od 1972 r. do 1993 r., do Rejonu Produkcyjnego Roszkowice 30.06.1977 r. został dołączony PGR Nasale, w którym pozostał, aż do zakończenia działalności w 1993 r..

Głównymi księgowymi byli:

Maria Bocianek,

Augustyn Grzegorek

Krystina Garncarek,

Wiesław Lansberg

Zootechnikami byli:

inż. mgr Kittel,

inż. mgr Zbigniew Dudziak,

inż. mgr Irena Bugajowa,

inż. mgr Kasperek,

inż. mgr Zbigniew Kaniewski,

Hendryk Konieczny, jest obecnie.

Magazynierami byli:

Stanisław Małatyński,

Czajkowski

Stanisław Kruszyna,

Zdzisław Młyński

 

Kierownikami gorzelni byli:

Marian Ciesiołka,

Mieczysław Drewnikowski,

Mirosław Drewnikowski,

Witold Freihof.

Zastępcami kierownika rejonu produkcyjnego byli:

inż. mgr Edward Gąsiorski,

inż. mgr Stanisław Kiełb.

 

Mechanizatorami byli:

Piotr Kocur,

Piotr Ośligo,

Krystian Kondracki,

inż. mgr Zdzisław Pelka.

Przy PGR Roszkowice istniało przez wiele lat przedszkole dla dzieci. Wieloletnią dyrektorką była Irena Wojtoń ( po mężu Drzazga ) .

Po zakończeniu działalności PGR w 30.11.1993 r., w dalszym ciągu działało w ramach jako gospodarstwo A.R.W.S.P. którym kierował inż. mgr Zdzisław Pelka do około 2000 r., później nabył to w formie dzierżawy Andrzej Bugdoł od Agencji Rolnej Własności Skarbu Państwa i figuruje jako ARAD S.A, około 1999 r. zmienił się dzierżawca i jest nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe ADRED SA prezesem jest Janina Gondera, kierownikiem produkcji jest inż. mgr Marek Pokorski a główną księgową jest Krystyna Garncarek, areał ogólny obecnie wynosi około 1092 ha .

Roszkowicki pałac pochodzi z 1845 r. wybudowany w stylu neoklasycznym, przebudowany w 1914 r. dodano facjaty po bokach.

Po pożarze w 1954 r. został odrestaurowany.

Teraz jest w posiadaniu rodziny Andrzeja Bugdoł.

ur.1940 r. zmarł w 2006 r.,
,
.
,
,