Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Sarnów

Dwór Sarnau-Sarnów

W 10.01.1735 r. Hans Christoph von Heydebrand wraz z żoną Agnes Elenore von Donath sprzedaje dwór Sarnów miastu Kluczbork.

W 1894 r. właścicielem był Oskar Winkler, areał wynosił ogółem 146 ha, w tym 126 ha ziemi ornej, 10 ha łąk, 8 ha lasów i 2 ha inne użytki.

Funkcje zarządcy pełnił Hettwer.

 

W 1912 r. właścicielem był Alfred Schmirgel, miał też jednego asystenta. Areał gruntów wynosił tyle samo co za poprzedniego właściciela.

Areał ogólny wynosił 145 ha, w tym było 126 ha ziemi ornej, 15 ha łąk i 4 ha inne użytki.

W 1937 r. właścicielem był Schmirgel - Winkler, areał ogólny wynosił 163 ha, w tym było 143 ha ziemi ornej,17 ha upraw zielonych i 3 ha inne użytki.

Czynna była gorzelnia i mleczarnia do 1945 r..

Po 1945 r. dwór ten rozparcelowano wśród napływowych przesiedleńców z centralnej Polski i repatryjantów zza Buga.

W późniejszym okresie zorganizowano spółdzielnie produkcyjną, która już nie istnieje, a pole po tej spółdzielni użytkują miejscowi rolnicy, czyli byli członkowie tej spółdzielni.

Również są jeszcze pozostałości-fragmenty zniszczonych budynków gospodarczych - dworskich, a tak że budynek Herrnhaus, czyli dom pana, w których zamieszkiwali właściciele, obecnie jest zamieszkały.