Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Maciejów

Dwór Matzdorf-Maciejów

 

Pałac w Maciejowie wybudowano w 1795 r..

Na przestrzeni wieków często zmieniali się właściciele, wyglądało to następująco:

Dwór Maciejów w 1886 r. wraz z folwarkiem Pszczonki należał wówczas do Barona Oskar von Rotthkirch - Panther.Ogólny areał wynosił wtedy 1040 ha, w tym 611 ha ziemi ornej, 53 ha łąk i pastwisk, 337 ha lasów, 3 ha stawów rybnych i 36 ha innych użytków.

 

Zarządcą był Langer.

Inwentarz żywy wynosił wtedy: 30 koni, 110 szt. bydła, w tym 32 szt. krów i 1000 owiec.

W 1894 r. dwór Maciejów wraz z folwarkiem Pszczonki należał do Bernarda von Prittwitz und Gaffron, Rittmeister auser Dienst auf Casmit Leobschütz ( oficer rezerwy w stopniu Kapitana ).

Zarządcą dworu został Reitzig. W 1898 r. to stanowisko przejął Gabriel, a leśniczym zasobów leśnych Kmitta.

Ogólny areał wynosił 1045 ha, w tym 631 ha ziemi ornej, 37 ha łąk i pastwisk, 337 ha lasów, 3 ha stawów rybnych i 37 ha innych użytków.

Czynna była gorzelnia parowa.

W 1912 r. od dworu Maciejów, Herman Lipinsky właściciel dworu w Nasalach (Nassadel) zakupił dla swego syna Helmuta Lipinsky folwark Pszczonki.

A w 1912 r. właścicielem dworu Maciejów był Graf Broel Plater - Dobers.

Ogólny areał wtedy wynosił 762 ha, w tym 455 ha ziemi ornej, 26 ha łąk i pastwisk, 258 ha lasów, 3 ha stawów rybnych i 20 ha innych użytków.

Zarządcą dworu był Mencel. Funkcjonowała gorzelnia, pług parowy i własne leśnictwo.

W 1937 r. właściciel dworu Maciejów Graf Broel Plater - Dobers miał ogólny areał ziem w wysokości 564 ha, w tym 494 ha ziemi ornej, 42 ha łąk i pastwisk, 12 ha lasów, 3 ha stawów rybnych i 13 innych użytków.

Zarządcami byli: ( pochodził z Nasal ) ,

Neukam

Horne.

W 1943 r. Graf Broel Plater - Dobers zmarł w Kluczborskim szpitalu Betania, wtedy to zarządcą był Horne i prowadził dwór aż do stycznia 1945 r. do chwili wkroczenia Armii Czerwonej.

Kierownikami gorzelni byli:

Oskar Kupniar,

Wilchelm Hetmann.

 

 

W styczniu 1945 r. cała załoga dworska wraz z rodzinami ewakuowała się transportem dworskim ( furmankami) w kierunku Czechosłowacji, po zakończeniu wojny niektórzy powracali na własną rękę, jednak większość osiedliła się na terenie strefy radzieckiej i już więcej tutaj nie powrócili, a ich mieszkania pozajmowali repatryjanci zza Buga i jak przesiedleńcy z centralnej Polski.

19.01.1945 r. wkracza Armia Czerwona do wsi Maciejów, do tego dworu została oddelegowana grupa żołnierzy, tak jak do wszystkich dworów powiatu Kluczborskiego, którzy zarządzali aż do chwili oddania nowo powstającej administracji Polskiej w drugiej połowie 1945 r..

Przez pierwsze lata było zarządzane jako majątek PNZ czyli Państwowe Nieruchomości Ziemskie i tak były wielowiekowy dwór Matzdorf - Maciejów zakończył swoją działalność, ale pola i budynki gospodarcze, które pozostały nadal są użytkowane.

Pierwszym administratorem w latach 1945-1947 r. był ? (nieznane jest jego nazwisko).

W 1948 r. majątek ten został rozparcelowany wśród repatryjantów zza Buga i przesiedleńców z centralnej Polski.

W 1949 r. została założona spółdzielnia produkcyjna, prezesami byli:

Mikołaj Pępek,

Paweł Kowalczyk.

Spółdzielnia ta przetrwała do 1956 r., potem w latach 1956-1973 r., rolnicy prowadzili działalność na własnych gospodarstwach.

W 1973 r. została zorganizowana ponownie spółdzielnia, przewodniczącymi byli:

Michał Socha od 1973 r. do 1990 r.,

Jan Buła od 1991 r. do 2000 r. zmarł.

Kierownikami produkcji byli:

Jerzy Sołtysik,

inż. mgr Marek Sobański który nadał pracuje w spółdzielni produkcyjnej w Łowkowicach.

Od 1995 r. spółdzielnia Maciejów jest połączona ze spółdzielnią w Łowkowice.W latach 1951-1976-1995 r. wynosiła 600 ha.

 

Pałac w Maciejowie po roku 1945 r. należał do gminy Łowkowice, a później do spółdzielni produkcyjnej Maciejów.Od 1945 r. pałac miał różne przeznaczenia, a mianowicie jako mieszkania dla pracowników, gminny ośrodek zdrowia, jako magazyn zbożowy.

 

Na początku lat 90 XX wieku emerytowany pułkownik Tadeusz Grotowski pochodzący z pod Szczecina nabył pałac i dokonał remontu, na stan jaki był w 1945 r.

W 2006 r., wdowa Helena po półkowniku Tadeuszu Grotowskim sprzedała ten pałac nowemu właścicielowi Zenonowi Cudowskiemu, który przeprowadził gruntowny remont pałacu i terenu wokół pałacu do stanu z przed 1945 r., uporządkował także park za pałacem.

W 1788 r. Hrabia von Henkel swój dwór Maciejów wraz z folwarkiem Pszczonki odsprzedał Hrabiemu von Pückler.