Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Krzywiczyny

Dwór Schönfeld-

Krzywiczyny

Dwór Krzywiczyny wraz z folwarkami:

AugustushofTeklusien,

Carlshof

Heinrichslust

Heinrichsfeld

Waldstad

.

 

Rentmeister ( Ekonomista ) Ganse był równocześnie naczelnikiem Gminy.

Zarządcą dworu był Frantz Konrad.

Areał ogólny wynosił 1432 ha, w tym 910 ha ziemi ornej, 181 ha łąk, 50 ha pastwisk, 262 ha lasów, 29 ha inne użytki.

Przemysł: rolny, gorzelnia parowa, mleczarnia i młyn.

W 1937 r. nadal był Otto von Watzdorf, areał ogólny posiadał 1445 ha, w tym 882 ha ziemi ornej, 214 ha łąk i pastwisk, 314 ha lasów i 35 ha inne użytki.

Przemysł: rolny, gorzelnia, płatkarnia do ziemniaków, młyn i mleczarnia.

W tym układzie pozostał do 1945 r. aż do wkroczenia przez Armię Czerwoną.

Krzywiczyny należały do:

 

od 01.07.1957 r. do 31.12.1972 r. do Inspektoratu PGR Kluczbork,

od 01.01.1973 r. do Kombinatu PGR Wołczyn aż do momentu zakończenia działalności PGR 30.11.1993 r.,

od 1972 r. PGR Krzywiczyny były samodzielnym rejonem produkcyjnym.

Kierownikami PGR Krzywiczyny byli:

Józef Krasulski zmarł,

inż. Ludwig Kołatek zmarł,

inż. Daniel Cetnarski zmarł,

inż. mgr Jerzy Lech.

Obecnie gospodarstwo to jest wydzierżawione od A.R.W.S.P przez inż. mgr Jerzego Lech, areał ogólny wynosi ponad 1000 ha.

Od 1945 r. do 30.06.1957 r. do zespołu PGR Kochłowice,
Właścicielem był Otto von Watzdorf Królewski Starosta.
,
,
,
,