Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Bogdańczowice

Dwór Wüttendorf -

Bogdańczowice

W 1894 r. dwór Bogdańczowice, był odrębnym dworem z odrębnymi właścicielami, a to:

Dwór Wüttendorf - Bogdańczowice ( I ) właścicielem była cukrownia Kluczbork, a pełnomocnikiem był dr Schotky, zarządcą tego dworu był Karnetzky.

Areał ogólny wynosił 134 ha, w tym 122 ha ziemi ornej, 9 ha łąk i 3 ha inne użytki.

Dwór Wüttendorf - Bogdańczowice ( II ) właścicielem był Albert Kleinschmiedt auf Wrosse, a zarządcą Alois Preiss.

Areał ogólny tego dworu wynosił 208 ha, w tym 199 ha ziemi ornej, 5 ha łąk i 4 ha inne użytki.

Hodował też krowy mleczne, bydło rzeźne i trzodę chlewną.

Od 1937 r. istnieje już tylko jeden dwór Wüttendorf - Bogdańczowice ,w związku z tym że cukrownia w Kluczborku w 1928 r. została rozwiązana i rozebrana to właściciel Kleinschmiedt dworu nr ( II ) , zakupił dwór Wüttendorf - Bogdańczowice ( I ) po byłej cukrowni Kluczbork i włączył dwór do swego jako jeden dwór.

Areał ogólny już po połączeniu tych dworów wynosił 350 ha, w tym było 315 ha ziemi ornej, 24 użytki zielone i 11 ha inne użytki.

Dwór Bogdańczowice był własnością Kleinschmiedt do 1945 r. przed wkroczeniem Armii Czerwonej, właściciel dworu wraz z mieszkańcami wsi ewakuowali się w kierunku Czechosłowacji, a w miejsce opuszczonych zabudowań napłynęli przesiedleńcy z centralnej Polski i repatryjanci zza Buga, ziemie po dworze Bogdańczowice zostały rozparcelowane.

Po zakończeniu II Wojny Światowej w 1945 r. i przejęciu administracji przez władze Polskie około 30.06.1945 r., w zabudowaniach po byłym dworze nr ( I ) powstała szkoła rolnicza, która w późniejszych latach rozbudowano Zespół Szkół Rolniczych, istnieje do dnia dzisiejszego. Również zostało zorganizowane przy tej szkole gospodarstwo rolne ( szkolne ) , areał ziem w tym gospodarstwie wynosił około 200 ha.

Powstała później tam Spółdzielnia Produkcyjna, która istnieje do dnia dzisiejszego i jest filią Spółdzielni Produkcyjnej Kujakowice Górne.

Kierownikami tego gospodarstwa szkolnego byli:

Jan Plicharczyk wieloletni kierownik, zmarł nagle,

Ziomek,

inż. mgr Marek Mądrzycki.

W tym gospodarstwie mieściło się też ogrodnictwo. Gospodarstwo szkolne istniało do lat 90-tych XX wieku .

 

Dyrektorami szkoły rolniczej ( względnie ) zespołu tych szkół byli:

inż. mgr Sadowski,

inż. mgr Kania.

Gorzelnia była od samego początku od 1945 r., własnością Gospodarstwa Szkolnego Bogdańczowice, jedynie zmienili się użytkownicy.

Przez cegielnie Bąków, kierownik Włodzimierz Strzelecki,

Przez PGR Nasale od 1960 r. do 1972 r.,

Przez kombinat PGR Byczyna od 1973 r. do 1993 r., nadzorował inż. Franciszek Hirszel,

 

Teraz gorzelnia jest dzierżawiona przez nieznaną osobę z Warszawy.

Kierownikami gorzelni byli:

Jan Staba,

Edward Mądrzycki,

Janusz Wojciechowski,

 

inż. mgr Marek Mądrzycki od 1986 r. aż do zakończenia działalności PGR w 31.11.1993 r.