Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Jakubowice

Dwór Jakobsdorf-

Jakubowice

W 1894 r. właścicielem był Joachim von Tieschowitz.

Zarządcą dworu był Ganse.

Areał ogólny wynosił 509 ha, w tym 347 ha ziemi ornej, 69 ha łąk i pastwisk, 78 lasów i 15 inne użytki.

W 1912 r. właścicielem był Friedrich Freiher von Richthofen.Zarządcą tego dworu był Nicklaus.

 

 

Areał ogólny wynosił 468 ha, w tym 372 ha ziemi ornej, 55 ha łąk i pastwisk, 19 ha lasów, 10 ha stawów rybnych, 6 ha ogrodnictwo i 6 ha inne użytki.

W 1937 r. właściciel dworu Jakubowice nie zmienił się, areał także. W tym układzie dwór pozostał do stycznia 1945 r..

Przed wkroczeniem nadciągającej Armii Czerwonej, ewakuowała się załoga dworska wraz z ludnością wiejską.

W 1945 r. na dworze Jakubowice został zorganizowany majątek PZN Państwowe Nieruchomości Ziemskie ( późniejszy PGR ) .

W pierwszym okresie PGR, mieścił się w Jakubowicach obóz dla Niemców i nielicznych Ślązaków ( Autochtonów ) przewidzianych do wysiedlenia do Niemiec.

Według opinii samych więzionych, to byli źle traktowani, takie obozy były jeszcze w latach 1945/46 r. w PGR Roszkowice i PGR Smardy.

Organizacyjnie PGR Jakubowice należał do:

Od 1945 r. do 30.06.1957 r. do zespołu PGR Kostów,

od 01.07.1957 r. do 31.12.1972 r. do Inspektoratu PGR Kluczbork,

od 01.01.1973 r. jako wcześniej powołanym należał do Kombinatu PGR Wołczyn aż do zakończenia działalności 30.11.1993 r..

Kierownikami w PGR Jakubowice byli:

Józef Całka,

Henryk Mierzwiak,

Tomasz Sojka.

Księgowymi byli:

Ludwig Przyłucki,

Mitler,

Józef Kwiecień.

Zootechnikiem był syn kierownika PGR inż. mgr Sojka.

Do dworu Jakubowice też należał do 1945 r. folwark Joachimsthal.

Obecnie były PGR Jakubowice jest dzierżawiony od A.R.W.S.P, przez JAK-POL Spółkę Marciniszyn.