Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Pszczonki

Dwór Schonke-Pszczonki

Dwór Pszczonki istnieje jako samodzielny od pierwszego okresu XX wieku, wcześniej był folwarkiem i należał do dworu Maciejów, którego właścicielem był Kurt Dowers.1. Zarządca: Kusse,2. Leśniczy: Kmitta.1. Władysław Stankiewicz 2. Marian Stęszewski - oficer wojskowy w stopniu Kapitana,w 1945 r.,

 

Folwark Pszczonki zakupił Herman Lipinsky właściciel dworu Nasale i dzierżawca dworu w Gosławiu, dla swego syna Helmuta Lipinsky.

Ogólny areał tego dworu Pszczonki wynosił 549 ha, w tym ziemia orna 287 ha, 5 ha upraw zielonych i 253 ha lasów.

Również wybudował synowi Helmutowi obszerny dom mieszkalny zwany "Małym pałacem" w Pszczonkach.

Kadra zasadnicza w 1945 roku była:

 

 

 

Sam właściciel Helmut Lipinsky jako wykształcony rolnik, zajmował się wraz z zarządcą prowadzeniem tego dworu.

Całą działalnością finansową tego dworu wraz z dużym obszarem leśnym, zajmowała się jego żona, pomimo iż była matką 4 małych dzieci.

Właściciel dworu Pszczonki Helmut Lipinsky jak i jego bracia Kurt Lipinski który dziedziczył po ojcu Hermanie Lipinsky dwór Nasale i drugi brat Ernest Lipinsky, który dzierżawił dwór Paruszowice w czasie II wojny światowej 1939-1945 r., zatrudniali dużo przymusowych robotników z Polski, z sąsiednich powiatów Wieluńskiego i Wieruszowskiego.

Zatrudnieni robotnicy w tych trzech dworach Panów Lipinsky byli bardzo dobrze traktowani i dobrze odżywiani.

Helmut Lipinsky po ewakuacji w 1945 r., przeniósł się na teren Niemiec wschodnich, gdzie został aresztowany i skazany na wieloletnie ciężkie więzienie, tylko dlatego że był kapitalistą.

Te dane Helmut Lipinsky w latach osiemdziesiątych XX wieku, przekazał żyjącej Klarze Macyna, która zamieszkuje we wsi Pszczonki.

Po wojnie w pierwszym okresie mojego zatrudnienia, gdzie jeszcze pozostała duża ilość zatrudnianych robotników przymusowych, wówczas Ci robotnicy potwierdzili to w rozmowach ,że byli dobrze traktowani.

Po 1945 r. dwór został przekazany polskiej administracji.

Pierwszym powojennym administratorem był Władysław Stankiewicz.

W 1945 r. w związku z dużym napływem repatryjantów zza Buga i przesiedleńców z centralnej Polski, polskie władze postanowiły majątek Pszczonki rozparcelować przydzielając po 10 ha. działki, jednak i tutaj ta indywidualna działalność nie trwała zbyt długo, przyczyny byłe różne, brak sprzętu i siły pociągowej, a w wielu przypadkach brak chęci do pracy.

Pola te zostały ponownie scalone w duże kompleksy i rozpoczęło działalność pod nazwą Państwowe Gospodarstwo

Kierownikami byli:

 

 

 

 

3. Janusz Pytal równocześnie kierownik szkoły rolniczej (taka dwuletnia szkoła rolnicza mieściła się w tym pałacu) ,

 

4. Jan Grycan ,7. Bronisław Politański ur.1928 r., zmarł w latach siedemdziesiątych XX wieku.

1. Zdzisław Młyński od 01.01.1967 r. do 30.06.1968 r.,2. Jan Kochanowski od 01.07.1968 r. do 31.12.1970 r.,

3. inż. Stanisław Michalak od 01.01.1971 r. do 30.06.1976 r.,

4. inż. mgr Andrzej Janik od 01.07.1976 r. do 30.06.1977 r..

1. inż. Stanisław Michalak od 01.01.1971 r. do 30.06.1976 r., ur. 1937 r. zmarł w 2000 r.,

2. inż. mgr Andrzej Janik od 01.07.1976 r. do 30.06.1977 r..

1. Jan Czelag od 01.01.1960 r. do 31.12.1963 r. był brygadzistą w obiekcie Pszczonki, które wchodziło w skład gospodarstwa Nasale,

2. Stanisław Semba od 01.01.1964 r. do 31.12.1966 r. pełnił równorzędną funkcje.1. Stanisław Jamroz ur.1928 r., zmarł 1997 r.,

2. Maria Machynia.1. Katarzyna Bassy, wyjechała do Niemiec,

2. Brylska,

3. Stanisław Brachowski ur.1932 r. zmarł w latach dziewięćdziesiątych XX wieku,

4. Teresa Śmigiel ur. 1930 r., zmarła 1990 r..

W księgowości pracowali też:

Henryka Kochanek,

Elfieda Zimnowoda

Krystyna Garncarek

 

Wieloletnim zootechnikiem był Henryk Machynia.

Inż. mgr Marian Salachna, a później inż. Ryszard Wróbel kierowali w tym rejonie produkcyjnym Paruszowice wraz z byłym PGR Pszczonki, do końca działalności PGR-ów do 30.11.1993 r..

Dziś były rejon produkcyjny występuje pod nazwa: Przedsiębiorstwo Rolne Agro PAR sp. z o.o. Paruszowice, którym kieruje były dyrektor tego rejonu inż. Ryszard Wróbel.

.
,

 

 

 

Głównymi księgowymi byli:

 

 

 

 

Wieloletnimi magazynierami byli:

 

 

 

W skład tego rejonu produkcyjnego wchodziły, gospodarstwo Nasale i gorzelnia Bogdańczowice.

Były dyrektor Franciszek Tomeczek PGR Nasale, został zatrudniony jako starszy specjalista w rejonie produkcyjnym.

Z dniem 30.07.1977 r. rejon produkcyjny Pszczonki został rozwiązany, byłe gospodarstwo Nasale włączono do rejonu produkcyjnego Roszkowice, a zaś same Pszczonki do rejonu produkcyjnego Paruszowice, którym kierował wówczas inż. mgr Marian Salachna.

Pozostała kadra PGR Pszczonki:

 

 

 

W okresie od 01.01.1973 r. do 30.07.1977 r. PGR Pszczonki były siedzibą rejonu produkcyjnego, dyrektorzy którzy urzędowali w tych latach to:

 

 

 

 

5. Jan Smorąg ,

 

6. Franciszek Tomeczek,

 

PGR Pszczonki

Od 01.01.1967 r. PGR Pszczonki ponownie został samodzielnym gospodarstwem.

Dyrektorami byli:

od 01.01.1960 r. do 31.12.1966 r. wchodził w skład PGR Nasale i był pod jego zarządem.