Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Komorzno

Dwór Reinersdorf-

Komorzno

Dwór Komorzno w 1894 r. wraz z folwarkami:

Rosalienhof,

Stary i nowy folwark.

Pałac wybudowany został w 1896 r. na miejscu starego pałacu zbudowanego w 1846 r. i należał do właściciela Georg von Reinersdorf - Paczensky und Tentzin Rittmeister ausser Dienst ( Kapitan rezerwy wojskowej ) .

Nadzorcą dworu był Milisch,

Nadleśniczy Schneider.

Areał ogólny wynosił 2434 ha, w tym 739 ha ziemi ornej, 133 ha łąk i pastwisk, 1493 ha lasów, 20 ha stawów rybnych i 49 ha inne użytki.

Przemysł rolny: gorzelnia, tartak, cegielnia i wytwórnia parkietów.

Dwór Komorzno w 1912 r. wraz z folwarkami jak w roku 1894 r. należał do właściciela Majoratscher Friedrich von Reinersdorf - Paczensky und Tentzin Oberst a. D. ( Pułkownik rezerwy wojskowej ) .

Nadzorcą dworu był Kurnoth.

Był też kierownik gorzelni, nadleśniczy Schneider, trzech leśniczych, dwóch urzędników biurowych i jeden kierownik tartaku.

Areał ogólny wynosił 2434 ha, w tym 738 ha ziemi ornej, 133 ha łąk i pastwisk, 1493 ha lasów i 70 ha inne użytki.

Przemysł rolny: gorzelnia parowa, cegielnia, młyn i tartak.

W 1937 r. właścicielem dworu wraz z folwarkami nadal był Reinersdorf - Paczensky, a areał ogólny wynosił tyle samo co w latach wcześniejszych.

W tym układzie dwór pozostał aż do czasu gdy nadszedł styczeń 1945 r. i ewakuacja całej załogi dworskiej przed wkroczeniem Armii Czerwonej, a dalsze losy są już znane.

W drugiej połowie 1945 r. wszystkie dwory zostały przekazane nowej administracji Polskiej i rozpoczęto organizowanie majątków państwowych, w pierwszym okresie Państwowe Nieruchomości Ziemskie PNZ, a później Państwowe Gospodarstwa Rolne PGR, mianowicie w tym majątku Komorzno kierownikami byli:

Szepanik,

Ludwig Przyłudzki

inż. mgr Bryzek,

inż. mgr Wojciech Całka,

inż. mgr Kazimierz Garbowski.

Zootechnikami byli:

inż. mgr Zygmunt Sikora i Henryk Konieczny.

 

 

Księgowymi byli:

Materniak i Balceżak.

Organizacyjnie Komorzno należało do:

Od 1945 r. do 31.06.1957 r. do zespołu Kostów,

Od 01.07.1957 r. do 31.12.1972 r. do Inspektoratu PGR Kluczbork,

od 01.01.1973 r. PGR Komorzno zostało powołane jako samodzielny rejon produkcyjny, ale i też zostało przyłączone do nowo powstającego Kombinatu PGR Wołczyn, który działał aż do zakończenia działalności 30.11.1993 r..

Obecnie ten były PGR Komorzno jest wydzierżawiony byłemu kierownikowi inż. mgr Kazimierzowi Garbowskiemu i działa pod nazwą ADRO - FERM Spółka z o.o. .

Areał ogólny wynosi około 800 ha.

,