Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Ciecierzyn

Dwór Neudorf-Ciecierzyn

Rittergut z folwarkami Mühlvorwerk und Sawiskna.

 

Zarządcą dworu był Weichbrot.

Ogólny areał wynosił 758 ha, w tym 476 ha ziemi ornej, 107 ha łąk i pastwisk.

W 1894 r. właścicielem nadal był Arthur von Prittwitz Graffon, ogólny areał wynosił 765 ha, w tym 503 ha ziemi ornej, 123 ha łąk, 31 ha stawów, 66 ha lasów i 42 ha terenów podmokłych i inne.

Gorzelnia i zarządca Taube.

Właścicielem dworu Ciecierzyn w 1912 r. była Frau Elisabeth von Prittwitz z domu Eichel-Streiber.

Zarządca dworu G. Geniser, po jedynym: leśniczym, kierowniku gorzelni i asystencie, areał wynosił tyle samo co za poprzedniego właściciela, ale lasów było 150 ha.

W 1937 r. właścicielami nadal była rodzina Prittwitz-Graffon, areał wynosił nadal tyle samo jak z 1912 r..

W takim układzie doczekał się dwór aż do nadejścia stycznia 1945 r. i wkroczenia Armii Czerwonej, która objęła zarządzaniem dwór, ale tak jak wszędzie załoga dworska również ewakuowała się, większość już tutaj nie powróciła i została zastąpiona nowymi robotnikami, repatryjantami zza Buga i przesiedleńcami z centralnej Polski.

Zostało zorganizowane Państwowe Gospodarstwo Rolne PGR.

Kierownikami byli:

Józef Całka ur. 1917 r. a zmarł w 1980 r.,

Tadeusz Widera,

Henryk Mierzwiak,

Władysław Wejner w zastępstwie w latach 80-tych.

Księgowymi byli:

Teresa Śmiegel,

Józef Nowak

Teodor Surma.

Organizacyjnie w okresie powojennym Ciecierzyn należał od 1945 r. do 30.06.1957 r. do zespołu PGR Kostów, od 01.07.1957 r. do 1972 r. do Inspektoratu PGR Kluczbork, a od 1972 r. został włączony do Rejonu Produkcyjnego Kostów, którym wówczas zarządzał dyrektor Józef Całka, lecz po jego zachorowaniu, zarządzali tym rejonem Rejonem Produkcyjnym inż. Marian Węgrzyn i inż. mgr Władysław Zawadzki, aż do likwidacji PGR to jest do dnia 30.11.1993 r..

 

 

W tej chwili były PGR Kostów wraz PGR Ciecierzyn i PGR Miechowa figurują pod nazwą KOST.ROL. Spółka z o.o. Flora Praszka.Przedsiębiorstwo to jest dalej zarządzane przez ostatniego byłego dyrektora Rejonu Produkcyjnego Kostów, przez inż. mgr Władysława Zawadzkiego.W 1576 r. ( powstał ) został zbudowany dwór Neudorf-Ciecierzyn wraz z pałacem, pałac ten został w styczniu 1945 r. przez wojsko Armii Czerwonej mocno zniszczony.

 

 

,
Właścicielem dworu Ciecierzyn w 1886 r. był Arthur von Prittwitz Graffon Rittmeiter auser Dieinst ( Kapitan rezerwy wojskowej ) .