Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Nowy Dwór

Dwór Neuhof-Nowy Dwór

W 1937 r. dzierżawcą był Rossow.

Areał ogólny wynosił 430 ha, w tym 370 ha ziemi ornej, 36 ha łąk i pastwisk i 24 ha inne użytki. Czynna gorzelnia.

Dwór Nowy Dwór był od południowej strony miasta Kluczbork, za torami kolejowymi, to znaczy za stacją kolejową w Kluczborku, w niedalekiej odległości od stojącego przy stacji młyna zbożowego.

W dniu 21.01.1945 r. pałac Kreutzherren Schloss Neuhof-Nowy Dwór został przez żołnierzy Armii Czerwonej zniszczony.

W 1945 r. ten dwór przestał istnieć i został przyłączony do Kluczborka jako część miasta.

 

Herb z tego pałacu został uratowany i umieszczony w wejściu kościoła w Kujakowicach Górnych.