Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Rożnów

Dwór Rosen-Rożnów

Dwór Rożnów w 1894 r. wraz z folwarkami Louisenhof i Mühlhof, właścicielem był Hugo von Treu Rittmeister ( kapitan rezerwy wojskowej ).

Zarządcą i upoważnionym był Kanus.

Rożnów dzielił sie na Ober Rosen-Górny Rożnów i Nieder Rosen-Dolny Rożnów.

Górny Rożnów posiadał areału ogólnego 488 ha, w tym 364 ha ziemi ornej, 30 ha łąk i pastwisk, 73 ha lasów i 21 ha inne użytki.

Dolny Rożnów posiadał areału ogólnego 550 ha, w tym 464 ha ziemi ornej, 47 ha łąk i pastwisk, 33 ha lasów i 6 ha inne użytki.

 

W 1912 r. właścicielem dworu Rożnowa Górnego i Dolnego oraz folwarków Tonisenhof i Mühehof, nadal był Hugo von Treu Rittmeister Dragoner Regts. König Friedrich III.

Zarządcą i upoważnionym był Blazysek,

Był jeden zarządca obejścia -podwórza, jeden asystent, kierownik gorzelni, dwóch leśniczych i jeden ogrodnik.

Areał ogólny dworów Górnego i Dolnego Rożnowa wynosił 1113 ha, w tym było 887 ha ziemi ornej, 84 ha łąk i pastwisk, 129 ha lasów.

Czynna gorzelnia.

Dwór był w posiadaniu pługa parowego.

W latach 1917-1937 r. został Górny i Dolny Rożnów połączony w jedną nazwę, jako już jeden Rożnów bez podziału i właścicielem był nadal Hogo von Treu, areał ogólny wynosił tyle samo co w 1912 r..

Nadszedł koniec II Wojny Światowej w 1945 r. i załoga dworska wraz z ludnością wiejską była zmuszona ewakuować się w kierunku Czechosłowacji, przed nadchodzącą Armią Czerwoną. Większość z nich nie powróciła i osiedlając się na terenie Niemiec.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej została oddelegowana grupa żołnierzy do zarządzania tym mieniem dworskim, a dalszy przebieg działań miał taki sam jak w innych dworach powiatu Kluczborskiego.

W drugiej połowie 1945 r., dwór Rożnów wraz innymi dworami został przekazany Polskiej Administracji.

Dwór Rożnów był najpierw jako Państwowa Nieruchomość Ziemska PNZ, później został przekształcony w Państwowe Gospodarstwo Rolne PGR.

Pierwszym administratorem powojennego dworu Rożnów był Stanisław Garde kapitan wojska Polskiego.

Była gorzelnia parowa.