Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Kluczbork

Dwór Kreuzburg-Kluczbork

Dwór Kluczbork nie figurował i nie istniał w okresie przed styczniem 1945 r., tym miejscem było gospodarstwo rolne pomocnicze Kluczborskiego szpitala Psychiatrycznego.

Trzeba wziąć pod uwagę ze samo miasto Kluczbork swoimi zabudowaniami przed 1945 r. kończyło się tam gdzie były te pola uprawiane przez PGR.

Areał tego PGR wynosił wówczas około 300 ha.

Kierownikami tego gospodarstwa byli:

Stanisław Materniak,

Apolonii Kowalski ( zmarł w 1970 r. ) ,

Ryszard Vonau ( ur. w 1930 r., zmarł w 1977 r. ) ,

Paweł Prandzioch ( w zastępstwie ) ,

inż. Piotr Zalewski.

W związku z szybką rozbudową Kluczborka i na pewno z przyczyn ekologicznych, odpowiednie władze postanowiły że PGR Kluczbork zostanie zlikwidowany ( w latach 80-tych XX wieku ) ,a w tym miejscu powstała Baza Transportowa Handlu Wiejskiego, wyposażona w różnego rodzaju sprzęt transportowy i budowlany.

Z końcem 2000 r. zlikwidowano to przedsiębiorstwo i w 2006 r. wybudowano tam market " Kaufland". Pola, które były użytkowane przez ten były PGR Kluczbork, zostały przejęte sąsiednie PGR -y.

Zaznaczam że PGR Kluczbork organizacyjnie był samodzielnym gospodarstwem i najpierw od 1945 r. do 30.06.1957 r. należał do zespołu PGR Kochłowice, a od 01.07.1957 r. do Inspektoratu PGR Kluczbork, gdzie w latach 80-tych XX wieku nastąpiła likwidacja.

Księgowymi byli:

Dereń,

Henryka Kazimierska,

Franciszek Topolski.