Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Kochłowice

Dwór Kochelsdorf-

Kochłowice

Do 1771 r. właścicielem dworu w Kochłowicach był Georg von Pritzwitz, który zmarł 11.05.1771 r..

W 1831 r. ten dwór zakupił Kluczborski starosta Von Richthofen od swojego rodzeństwa z dworu w Kochłowicach.

Właścicielem w 1886 r. był Heinrich von Aulock Królewski Kammerherr, również Landesältester w Kostowie i też administrator Leutnant ( porucznik ) .

Areał ogólny wynosił 500 ha, w tym 436 ha ziemi ornej, 43 ha łąk i 21 ha inne użytki.

Stan zwierząt wynosił:

38 szt. koni,

122 szt. bydła, a w tym 35 szt. krów,

27szt. trzody chlewnej.

W 1898 r. Kochłowice wraz z folwarkami: Neuvorwerk - Nowy folwark i Altvorwerk - Stary folwark nabył Karl von Jordan Landesältester auf Schiroslawitz ( Sierosławice ) .

Nadinspektor Walter Pietrusky, zarządzał również dworem w Biskupicach.

Zarządcą był Henke i do tego jeszcze jeden kierownik gorzelni.

Areał ogólny wynosił 500 ha, w tym 426 ha ziemi ornej, 64 ha łąk i pastwisk i 10 ha inne użytki.

W 1926 r. właścicielem był Ernst von Jordan, a areał wynosił tyle samo co za poprzedniego właściciela.

Zarządcą był Walter Pietrusky.

W latach 1937-1945 r. dwór Kochłowice z tymi samymi folwarkami należał do nowego właściciela, który Franz von Aulock Leutnant ( porucznik rezerwy ) .

Zarządcą był Max Penkert.

Areał wynosił 500 ha, w tym 436 ha ziemi ornej, 43 ha łąk i 21 ha inne użytki.

Wszyscy właściciele tego dworu zamieszkiwali w pałacu w Kochłowicach.

Dwór Kochłowice już w okresie powojennym nie przekształcić się w Państwowe Gospodarstwo Rolne PGR, a ziemie przydzielono napływającej ludności z centralnej Polski i repatryjantom zza Buga oraz innym PGR-om jak i Spółdzielniom Produkcyjnym jakie powstały.

Budynki gospodarcze z tego dworu były użytkowane przez PGR Biskupice a także przez Grupę Budowlaną. Pałac zaś w Kochłowicach przez wiele lat użytkowany jako siedziba zespołu PGR i Inspektoratu PGR Kluczbork.

Obecnie były pałac w Kochłowicach jest zamieszkany przez byłych pracowników PGR.

Do dworu Kochłowice w okresie przedwojennym należała również gorzelnia.