Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Świniary

Dwór Groß Blumenau und
 
Klein

Blumenau-

 

Świniary Duże i Świniary

Małe

W 1402 r. zezwolił właściciel Brzegu na sprzedanie dworu Deutsch-Würbitz przez Barutsch von Schweiner Adamowi Werner z Świniar Dużych.

Dwór Świniary Duże w 1894 r. wraz z folwarkiem Tworzisko Groß Blumenau właścicielem był Herman Reinhold.

Zarządcą Anton Sojka.

Areał ogólny wynosił 255 ha, w tym 209 ha ziemi ornej i 42 ha łąk i pastwisk.

Czynna gorzelnia.

Właścicielem Świniar Małych był w 1894 r. Herman Reinhold z Świniar Dużych.

Zarządcą dworu Gottlieb Idsiek.

Areał ogólny wynosił 350 ha, w tym było 301 ha ziemi ornej, 44 ha łąk i pastwisk i 5 ha inne użytki.

W 1937 r. właścicielem dworów Świniary Małe i Świniary Duże był Thomas Lüdcke.

Areał ogólny Świniar Małych i Dużych wynosił:

Świniar Dużych ogólny był 255 ha, w tym 209 ha ziemi ornej i 42 ha łąk i pastwisk.

Świniar Małych ogólny był 307 ha, w tym 276 ha ziemi ornej i 17 ha użytki zielone.

W okresie powojennym po przejęciu przez polską administracje od Armii Czerwonej zostało zorganizowane tylko jedno Państwowe Gospodarstwo Rolne pod nazwą Świniary.

Organizacyjnie należało do:

Od 1945 r. do 30.06.1957 r. do zespołu PGR Kostów ,

od 01.07.1957 r. do 31.12.1972 r. do Inspektoratu PGR Kluczbork,

od 01.01.1973 r. do 30.11.1993 r. do Kombinatu PGR Wołczyn.

 

Ogólny areał wraz z byłym PGR Wierzbica Górna wynosi około 2000 ha.

 

Obecnie gospodarstwo Świniary zostało włączone do rejonu produkcyjnego Wierzbica Górna i jest wydzierżawione od A.R.W.S.P. przez byłego kierownika tego PGR inż. mgr Mieczysława Garbowskiego i występuje pod nazwą ADRO - FERM Spółka z o.o..