Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Wąsice

 

Dwór Wundschüzt-Wąsice

W 1937 r. właścicielem dworu Wąsice był Von Windheim - Deinhard.

Areał ogólny wynosił 261 ha, w tym 162 ha ziemi ornej, 48 ha łąk i pastwisk, 46 ha lasów i 5 ha inne użytki.

Przemysł rolny: gorzelnia i cegielnia.

 

Po II Wojnie Światowej w 1945 r. nie został utworzony samodzielny PGR, był to tylko folwark do PGR Gierałcice.

Prawdopodobnie, w okresie powojennym przez pewien okres na terenie byłego dworu istniała Spółdzielnia Produkcyjna.