Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Biskupice

Dwór Bischofdorf-

Biskupice

W 1894 r. właścicielem dworu był Karl von Jordan i właściciel dworu w Sierosławicach, a zarazem radny powiatu w Kluczborku.

Zarządca Pietrusky.

Areał ogólny wynosił 541 ha, w tym 478 ha ziemi ornej, 40 ha łąk i pastwisk, 13 ha lasów i 13 ha inne użytki.

Kierunkiem produkcji były krowy mleczne i trzoda chlewna.

Czynna gorzelnia.

Z powyższego można wywnioskować, że dwór Biskupice był wówczas częścią dworu Kochłowice, gdyż w pewnym okresie nad zarządca dworu Kochłowice kierował również dworem Biskupice.

W 1937 r. właścicielem dworu nadal był Karl von Jordan.

Areał ogólny już wynosił 536 ha, w tym 476 ha ziemi ornej, 39 ha upraw paszowych, 9 ha lasów i 12 ha inne użytki.

Czynna gorzelnia i płatkarnia.

W takim układzie pozostał do II Wojny Światowej w 1945 r. aż do czasu wkroczenia Armii Czerwonej, po przejęciu przez nową administracje Polską w 1945 r. zorganizowano na tym dworze Państwowe Gospodarstwo Rolne PGR.

Pierwszym kierownikiem powojennym była nieznana osoba w stopniu Oficerskim, a później Władysław Stankiewicz do 01.04.1954 r. gdyż został powołany na stanowisko dyrektora zespołu PGR Kochłowice.

Następnymi kierownikami byli:

Władysław Weiner od 1954 r. do 1970 r.,

inż. mgr Grabowski był przez krótki czas 1970-1971 r.,

inż. mgr Władysław Zawadzki od 1971 r. do 30.06.1977 r.,

inż. mgr Andrzej Janik od 01.07.1977 r. aż do zakończenie działalności PGR 30.11.1993 r., to PGR Biskupice jeszcze przez parę lat działało jako zakład należący do nowego Państwowego Przedsiębiorstwa Agencji Rolnej Własności Skarbu Państwa, kierownikiem w dalszym ciągu był inż. mgr Andrzej Janik do 2000 r..

.

Jeżeli chodzi o powojenną działalność PGR Biskupice to:

Od 1945 r. do 30.06.1957 r. należał do zespołu PGR Kochłowice,

od 01.07.1957 r. do 31.12.1972 r. należał do Inspektoratu PGR Kluczbork,

od 01.01.1973 r. aż do zakończenia działalności 30.11.1993 r. do Kombinatu PGR Byczyna.

Ogólny areał na 30.05.2009 r. wynosi około 800 ha.

 

 

 

Zaznaczam, że w 1972 r. został PGR Biskupice samodzielnym rejonem produkcyjnym.

W latach 70- tych XX wieku w PGR Biskupice zostały zbudowane nowoczesne warsztaty naprawcze, a także wybudowano w tym okresie wielkie osiedle budynków mieszkalnych dla zatrudnionych robotników i pracowników. Oprócz tego prowadzono działalność hodowli trzody chlewnej i bydła, a w latach 80- tych XX wieku rozpoczęto hodowle owiec.

Księgowymi byli:

Józef Osada ,

Rozalia Muszańska ,

Wiesława Łakomska

Stefan Dybko .

Zootechnikami byli:

inż. mgr Edward Gąsiarski ,

 

Wesoła .

Mechanizatorem był:

Jacek Kulaszyński .

Magazynierami byli:

Edmund Olek,

Stanisław Dąbek.

Zastępcami dyrektora byli:

Eugeniusz Mateja,

inż. mgr Edward Gąsiarski,

inż. mgr Jan Kudłacik.

Kierownikami gorzelni byli:

Jan Juszczyński,

Cecylia Juszczyńska,.

Ryszard Juszczyński

 

inż. mgr Natalia Gąsiarska ,
,