Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwory Rozparcelowane

Zestawienie dworów powiatu Kluczborskiego, które od 1914 r. do 1934 r. rozparcelowane przez władze Niemieckie, w związku z wielkim kryzysem gospodarczym, który w latach 1929-1934 r. nawiedził prawie cały świat i w związku z tym kryzysem,te dwory zostały rozparcelowane.

Dwór Berthelschütz-

Unieszów

Dzierżawcą tego dworu był Viktor von Roberti und Rittmeister (kapitan rezerwy armii Pruskiej) ,zarządcą był Edward Rüge.

Areał wówczas wynosił ogółem 377 ha, 334 ha ziemi ornej, 29 ha łąk i pastwisk, 10 ha lasów i 10 ha innych użytków.

W 1914 r. dwór Unieszów został w całości rozparcelowany, jego areał wtedy wynosił 345 ha.

Przestał istnieć.

 

Dwór Bodland-Tschapel -

 Bogacica-Czaple Wolne

 

 

Dwór Czaple Wolne liczyły 120 ha i został w całości rozparcelowany w 1923 r..

 

Dwór Simmenau-

Szymonków

W 1894 r. dwór Szymonków składał się z trzech folwarków:

 

 

Ferdinanthof-.........................,

Latarinenhof-.........................

Wessolle-Wesoła

Właścicielem w 1896 r. był Josef Freiher von Hupmann-Balbella,a generalnym pełnomocnikiem był Josef Freiher von Kümsberg-Fromberg.

Zarządcą dworu był Baum.

Ogólny areał wynosił 1728ha, w tym 1257 ha ziemi ornej, 392 ha lasów, 60 ha łąk i pastwisk i 19 ha inne użytki.

Mieścił się przemysł rolny, browar parowy, cegielnia i gorzelnia.

Właścicielem dworu Szymonków w 1929 r. był Von Becker, ogólny areał w 1929 r. wynosił 1688 ha, w tym 400 ha lasów.

W takim stanie został w 1929 r. rozparcelowany i przestał istnieć.

Dwór Skalung-Skałągi

 

 

W 1932 r. właścicielem dworu był Graf Paul von Prittwitz-Gaffon.

Areał ogólny wynosił 958 ha, tym 203 ha lasów.

W takim stanie został w 1932 r. rozparcelowany i przestał istnieć jako dwór.

Pałac w 1945 r. został zniszczony.

Dwór Deutschen-Würbitz -

Wierzbica Dolna

Właścicielem dworu w Wierzbicy Dolnej w 1932 r. był Von Schelicha.
Ogólny areał w 1932 r. wynosił 811 ha, w tym 166 ha lasów i w tym samym roku ten dwór został rozparcelowany w całości i od tej chwili przestał istnieć.

 

 

Dwór Groß Deutschen -

Duczów Wielki
 

Właścicielem w 1917 r. był Von Buddenbrock-Hettersdorf.
Ogólny areał wynosił 390 ha, 310 ha ziemi ornej, 42 ha łąk i pastwisk, 25 ha lasów i 13 ha inne użytki.W 1934 r. właściciel został bez zmian jak i areał także, ale w tym samym roku został rozparcelowany 75 ha z tego dworu, tak że dwór dalej istniał już tylko o powierzchni 315 ha. W 1945 r. dwór przestał istnieć.

 

 

 

Do 1791 r. pałac ten należał do Peter Hippler, a od 1791 r. należał ( miało to związek przez zawarcie związku małżeńskiego) dwór wraz z pałacem do Caroline von Donad z domu Freiin von Hennberg.W latach 1908-1909 r. Graf Paul von Prittwitz-Graffon przebudował ten pałac.
.
,
Dwór Unieszów w 1894 r. wraz z folwarkiem Zygan in Margsdorf był własnością Królewską Domeną.