Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Miechowa

 

Dwór Omechau-Miechowa

Do dworu Miechowa należały w 1894 r. następujące folwarki:

Postenvorwerk,Dwór Miechowa od 1783 r. był własnością rodziny Prittwitz und Graffon.

Altvorwerk,

Ferdinandshof.

 

 

 

Zarządcą dworu był Heidrich.

Ogólny areał wynosił 826 ha, w tym 478 ha ziemi ornej,1 57 ha łąk i pastwisk, 166 ha lasów i 25 ha inne użytki.

Przemysł rolny, cegielniany i gorzelniany.

 

W 1912 r. dwór i folwarki należą do Stephan von Prittwitz und Graffon, zarządcą dworu jest Maks Arend i do tego jeden asystent, leśniczy oraz po jednym kierowniku gorzelni i cegielni.

Ogólny areał wynosił 826 ha, w tym 472 ha ziemi ornej, 145 ha łąk i pastwisk, 166 ha lasów, 5 ha parku i 38 ha innych użytków.

Nadal był przemysł rolny, cegielniany i gorzelniany.

 

W 1937 r. nadal właścicielami jest rodzina Prittwitz und Graffon, ogólny areał gruntów wynosi tyle samo jak wcześniej, czyli 826 ha.

W tym układzie dwór Miechowa pozostał do stycznia 1945 r. aż do wkroczenia Armii Czerwonej na teren powiatu Kluczborskiego, załoga dworu Miechowa ewakuowała się, tak jak wszystkie inne załogi dworskie z powiatu Kluczborskiego większość tu nie powróciła, a ich miejsce zajęli repatryjanci zza Buga i przesiedleńcy z centralnej Polski.

Po przejęciu w drugiej połowie 1945 r. przez nową administracje Polską, został w dworze zorganizowany PGR .

Organizacyjnie PGR Miechowa należał:

Od 1945 r. do 30.06.1957 r. do zespołu PGR Kostów, od 01.07.1957 r. do 1972 r. do Inspektoratu PGR Kluczbork.

W 1972 r. PGR Miechowa został włączony do powstającego Rejonu Produkcyjnego PGR Kostów, a wraz z nim włączono z dniem 01.01.1973 r. do powstającego Kombinatu PGR Byczyna.

Rejonem produkcyjnym Kostów wówczas kierował Józef Całka, później inż. Marian Węgrzyn oraz inż. mgr Władysław Zawadzki do zakończenia działalności kombinatu PGR Byczyna, to jest do 30.11.1993 r..

Obecnie były rejon produkcyjny Kostów wraz z włączonymi gospodarstwami Miechowa i Ciecierzyn należą do KOST.ROL. Spółka z o.o. Flora Praszka ,prezesem jest w dalszym ciągu na dzień dzisiejszy inż. mgr Władysław Zawadzki.

 

Kadrą kierowniczą w PGR Miechowa byli:

 

Antoni Obornicki,

Krzysztofiński

Stefan Dziekański

inż. mgr Zygmunt Sikora.

Księgowymi byli:

Kowalski,

Stefan Rud

Teodor Strzelecki

.
,
,
,
Właścicielem dworu był Stephan von Prittwitz und Graffon leutnant zur See ( porucznik rezerwy marynarki wojennej ) .