Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Brzezinki

Dwór Bürgersdorf-

Brzezinki

W 1894 r. dwór Brzezinki należał do państwa Niemieckiego.

Dzierżawcą była wdowa Berhta Bedau z domu Weimert, administratorem był jej syn Karl Bedau.

Areał ogólny wynosił 239 ha, w tym 125 ha ziemi ornej, 109 ha łąk i pastwisk i 5 ha inne użytki.

W 1912 r. właścicielem dworu Brzezinki było państwo Niemieckie, a dzierżawcą nadal był Karl Bedau.

Areał ogólny wynosił 233 ha, w tym 137 ha ziemi ornej, 91 ha łąk i pastwisk i 5 ha inne użytki.

W 1937 r. właścicielem dworu Brzezinki nadal było państwo Niemieckie, a dzierżawca nadal był Karl Bedau ( Mikulla ) .

Areał ogólny wynosił 264 ha, w tym 141 ha ziemi ornej, 118 ha łąk i pastwisk i 5 ha inne użytki.

Dwór w tym układzie przetrwał do 1945 r., tak jak we wszystkich dworach nastąpiło i w tym dworze opróżnienie przez Armię Czerwona prawie z wszystkiego co dwór zawierał.

Administracja Polska zorganizowała na tym dworze Państwowe Gospodarstwo Rolne PGR, organizacyjnie należało do następujących jednostek nadrzędnych:

Od 1945 - 30.06.1957 r. do zespołu PGR Kochłowice,

 

od 01.01.1973 r. do 30.11.1993 r. do kombinatu PGR Wołczyn.

W 1972 r. gospodarstwo Brzezinki stało się rejonem produkcyjnym do którego dołączono PGR Gierałcice wraz z folwarkiem Wąsice.

Kierownictwo tego rejonu powierzono inż. Zdzisławowi Wesoły dotychczasowemu kierownikowi PGR Brzezinki.

W tym układzie rejon produkcyjny Brzezinki działał w kombinacie PGR Wołczyn do zakończenia działalności PGR w listopadzie 1993 r., po tym okresie ten PGR został przejęty przez A.R.S.W.P. i wydzierżawiany prywatnym dzierżawcom.

Kierownikami tego PGR byli:

Paweł Łuczak ( późniejszy dyrektor zespołu PGR Żyrowa pow. Krapkowicki ) ,

Władysław Szmigiel,

 

Zootechnikami byli:

Wesoła ( żona kierownika ).

Księgowymi byli:

Teresa Szmigiel ur. 1930 r. zmarła 1990 r..

inż. Zdzisław Wesoły.
od 01.07.1957 r. do 31.12.1972 r. do Inspektoratu PGR Kluczbork,