Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Kostów

Dwór Costau-Kostów

Dwór Kostów w 1886 r. z folwarkami Antonienhof i Beihof, właścicielem był w tym czasie Heinrich von Aulok królewski Kamerherr, zarządcą tego dworu był von Somoggy.

Ogólny areał wynosił 829 ha, w tym 494 ha ziemi ornej, 131 ha łąk i pastwisk, 181 lasów, 3 ha stawów rybnych i 20 ha innych użytków, była też czynna gorzelnia.

Stan inwentarza żywego wynosił:

70 szt. koni,

153 szt.

1300 szt. owiec,

20 szt. trzody chlewnej.

W 1894 r. według ( Güter Adressbuch ) czyli książki zestawienia dworów, dwór Kostów z folwarkami Antonienhof i Beihof, właścicielami byli:

Therese Dejaniez von Gleiczynsky z domu Schmackowsky i upoważniony Edmunt Dejaniez von Gleiczynsky Generalmajor.

Zarządca dworu Lipinski.

Areał ogólny wynosił 827 ha, w tym 499 ha ziemi ornej, 126 łąk i pastwisk, 171 ha lasów, 3 ha stawów rybnych i 31 ha innych użytków.

Do końca XVIII wieku właścicielem dworu Kostów był Friedrich Freicher von Strachwitz, to ten właściciel wybudował ten pałac w Kostowie.

W 1908 r. właściciel dworu Kostów założył 100 nowych stawów rybnych i zatrudniał specjalistę Ichtiologa do hodowli ryb.

W 1937 r. właścicielem dworu Kostów był Graf von Balestrem, areał ogólny wynosił 820 ha, w tym 499 ha ziem ornych, 64 ha łąk i pastwisk, 166ha lasów, ale Graf von Balestrem powiększył powierzchnie do 100 hektarów, w tym układzie dwór Kostów pozostał do stycznia 1945 r., właściciel z rodziną i jak większość załogi dworskiej wraz z mieszkańcami ewakuowała się transportem dworskim ( furmankami konnymi ) w kierunku Czechosłowacji, a później w głąb Niemiec przed nadchodzącym frontem Armii Czerwonej.

Dnia 24.09.1939 r. zginął tragicznie w wypadku samochodowym właściciel dworu Kostów, Graf von Balestrem i został pochowany w Kostowie.

Dalszy przebieg jest znany żołnierzy Armii Czerwonej, która została od delegowana do zarządzania tym mieniem dworskim. Mienie które zostało potraktowali jako zdobycz wojenną.

Byli robotnicy dworscy, ta większa część juz nie powróciła i osiedliła się w jednej ze stref okupacyjnych w Niemczech, a na ich miejsce przybyli do dworu w 1945 r. repatryjanci zza Buga i przesiedleńcy z centralnej Polski i razem z tymi nie licznymi Ślązakami co pozostali, to stworzyli nową załogę powojennego PGR Kostów.

Z dniem 01.07.1945 r., nowa administracja Polska w powiecie Kluczborskim przejęła władze, wtedy powstały majątki państwowe pod nazwą Państwowe Nieruchomości Ziemskie PNZ Kostów.

 

Pierwszym administratorem był:

Józef Liskowski.

a kierownikami PGR :

Józef Krasulski,

Krystofiński,

Józef Całka,

inż. mgr Marian Węgrzyn,

inż. mgr Władysław Zawadzki.

Pion finansowy gospodarstwa-księgowość:

Reinhold Niesporek,

Józef Kwiecień

Ignacy Czarnowski,

Zygmund Binkiewicz

Kierownikami gorzelni byli:

Stanisław Machowski,

Teresa Domalewska

Zootechnicy:

inż. mgr Jan Fierst,Od samego początku lat 1945 / 46 r. PGR Kostów do 30.06.1957 r. był siedzibą zespołu PGR, a od 01.07.1957 r. do 31.12.1972 r. należał do Inspektoratu PGR Kluczbork, od 01.01.1973 r. do 30.11.1993 r. należał do Kombinatu PGR Byczyna do zakończenia działalności.

Jan Kapral.

 

W reorganizacjach wewnętrznych, które miały miejsce w latach 1971 / 72 r. w Inspektoracie PGR Kluczbork, to PGR Kostów stał się siedzibą rejonu produkcyjnego, do którego dołączono PGR Ciecierzyn i PGR Miechowa.

Obecnie były PGR Kostów jest wydzierżawiony od A.R.W.S.P. Spółce pod nazwą KOST.ROL. Spółka z o.o. Flora Praszka - Korzeniowski, nadal jest zarządzany przez byłego dyrektora PGR Kostów, już jako prezesa tej spółki inż. mgr Władysława Zawadzkiego. Areał ogólny wynosi 1210 ha.

.
.
,
bydła, w tym 46 szt. krów,