Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Gołkowice

Dwór Golkowitz-

Altteichen-Gołkowice

 

Albertinenhof,

Carlshof

Annahof

 

Właściciel von Tieschowitz Porucznik rezerwy (landesältester) .

Areał ogółem wynosił 749 ha, w tym 551 ha ziemi ornej, 84 ha łąki, 81 ha lasów, 7 ha stawów i 26 ha inne użytki, a ten cały areał był o drenowany.

Był przemysł rolny, gorzelniany i cegielniany.

W 1917-1937 r. właścicielem w tym czasie był Von Tieres und Wilkan.Areał w tym czasie liczył 719 ha, w tym 510 ha ziemi ornej, 78 ha łąk i pastwisk, 81 ha lasów i 50 ha inne użytki.

 

Von Tieres und Wilkan nabył ten dwór wraz z pałacem i 8 ha parkiem w 1917 r. za 250 tys. Reich Mark.Pałac jest wybudowany w stylu barokowym w połowie XVIII wieku.

 

Ten były właściciel Von Tieres und Wilkan zmarł w 1949 r. w Niemczech. Na całe nieszczęście, to że musiał opuścić swój cały majątek, to jeszcze czasie w II Wojny Światowej na froncie zginął jego 19 letni syn.

Do tego dworu w Gołkowicach do 1945 r. należała cegielnia i gorzelnia.

Po 1945 r. nie zostało już z dworu Gołkowice stworzone żadne samodzielne Państwowe Gospodarstwo Rolne, lecz folwark, który włączono do PGR Kostów.

Pomieszczenia tego folwarku służyły między innymi w okresie powojennym jako warsztaty naprawy w zespole PGR Kostów.

Kierownikami byli:

Florian Grzegorek,

Kokot

Cegielnia zaś została przejęta przez przemysł terenowy i przez długie lata powojenne była eksploatowana.

Większość pól tego dworu jest użytkowana przez PGR Kostów i jak przez Spółdzielnie Jaśkowice i indywidualnych rolników.

Współcześnie właścicielem tego pałacu w Gołkowicach jest od wielu lat Janusz Jasiński, który ten pałac na bieżąco renowuje i w należytym stanie utrzymuje.

.
.
,
W 1894 r. Gołkowice miały trzy folwarki: