Nasale wies opolska
Nasale
to wieś opolska

Dwór Gierałcice

Dwór Jerolschütz-

Gierałcice

W 1886 r. właścicielem był Graf Jeannot von Monts ( pułkownik rezerwy ) .

Zarządcą był Brandt.

Areał ogólny wynosił 750 ha, w tym 438 ha ziemi ornej, 125 ha łąk i pastwisk, 129 ha lasów, 30 ha stawów rybnych i 28 ha inne użytki.

 

W 1894 r. właścicielem dworu Gierałcice wraz z folwarkiem Sabagna, był nadal Graf Jeannot von Monts.

Zarządcą był Kretscher.

Areał ogólny wynosił 752 ha, w tym 484 ha ziemi ornej, 107 ha łąk i pastwisk, 115 ha lasów, 30 ha stawów rybnych i 16 ha inne użytki.

W 1937 r. nowym właścicielem był Von Studnitz.

Areał ogólny wynosił 753 ha, w tym 455 ha ziemi ornej, 92 ha łąk i pastwisk, 175 ha lasów, 30 ha stawów rybnych i 1 ha innych użytków.

Przemysł rolny: przetwórnia lnu.

W 1852 r. urodził się Anton von Monts, syn Hrabiego Jeannot von Monts, ówczesny właściciel dworu w Gierałcicach.

Anton von Monts, który zaszedł na bardzo wysokie stanowiska państwowe w Cesarstwie Niemieckim, a mianowicie: był starostą Kluczborskim, sekretarzem ambasady w Brazylii, ambasadorem ambasady w Rzymie i na Węgrzech, nawet ( przewidziany ) był na Kanclerza Cesarstwa Niemieckiego.

Po II Wojnie Światowej w 1945 r. utworzono w Gierałcicach PGR i organizacyjnie należał do:

Od 1945 r. do 30.06.1957 r. do zespołu Kochłowice,

od 01.07.1957 r. do Inspektoratu PGR Kluczbork,

w 1972 r. został włączony do rejonu produkcyjnego Brzezinki, którym kierował inż. Zdzisław Wesoły, a od 01.01.1973 r. należał do Kombinatu PGR Wołczyn aż do samego zakończenia działalności PGR, to jest do 30.11.1993 r..

Wieloletnim kierownikiem PGR Gierałcice był Tadeusz Walden,

Główną księgową była Mościpan.

 

W tym byłym pałacu od samych lat powojennych istnieje Dom Dziecka dla upośledzonych dzieci i młodzieży.

 

Wieloletnim zootechnikiem był inż. mgr Edward Leszczyński który zmarł tragicznie.

Obecnie jest wydzierżawiony od A.R.W.S.P. przez prywatnego dzierżawcę.